20 травня 2024
Із вишивкою  по житті

Із вишивкою по життіКажуть, кожній людині Бог дав талант, але його потрібно обов’язково розвивати. Наполеглива праця, бажання творити – це і є шанс піднятися на вищу сходинку своєї обдарованості. Оля Костюк разом з чоловіком Романом Гусаком – цікаві та неординарні особистості, які не зупиняються на досягнутому, постійно перебувають у творчому пошуку. Створюючи ексклюзивний сучасний вишитий одяг, молоді люди в кожний свій витвір не тільки вкладають душу, але й наповнюють його своєю любов’ю й тонким баченням краси


Марк Аврелій ска­зав: «Наше життя – це те, що ми думаємо про ньо­го». І це дійсно прописна істина. Оля з чоловіком Романом доводять усім нам, що вишитий одяг – це не лише класика, він може бути модним та стильним. Витвори цього подружжя – доказ про­фесій­ного досвіду та лю­бові до своєї справи. Че­рез щоденну зайнятість, вихідних у молодих людей обмаль, але для «Краю» Оля та Роман все ж дали інтерв’ю.

– Олю та Романе, чому саме вишивка? Що привело вас до ство­­рення вишитого сучасного ексклюзив­ного одягу?

–  Спершу ми працю­ва­ли над створенням чо­ло­вічого та жіночого кла­сичного одягу, як то кос­тю­ми, пальто та сукні. Про­те з часом почали дедалі більше захоплюва­ти­ся про­цесом створення ви­шив­ки, яка змушує завж­ди вчитися різнома­ніт­ним технікам, експери­мен­­ту­вати та вдо­сконалю­ва­тись. Ми ство­рюємо ви­шив­ку самі, про­мальо­вує­мо всі деталі та прог­рамуємо, тому вона для нас є особливою. Вишив­ка робить одяг особ­ли­вим, додає йому стилю та "смаку".

– Де вчилися ство­рювати одяг? Хто вам допомагає в цьому? І чи пам’ятаєте вашу пер­шу роботу?

Роман: перші ро­боти не забуваються ніко­ли. Моїм першим творін­ням став рюкзак, пошитий зі старого шкірзамінника, знайденого вдома. Я з гордістю взяв його із собою в село до бабусі й заповнив до верху кар­топ­лею. Ті відчуття за­пам'я­талися надовго (смі­ється). Вчився ство­рю­вати та моделювати одяг просто вдома, на підлозі. Це вже згодом відкрив студію. А навчан­ня в уні­вер­ситеті практич­но ні­чого не дає, там викла­дають лише високу тео­рію й ніякої тобі прак­тики. Тому, якщо чогось хочеш навчитись, потріб­но пра­цювати над собою.

Оля: уроки трудо­вого навчання в школі були для мене каторгою, й перша наволочка, по­шита на уроці, назавжди відвер­нула бажання що-небудь шити власними руками (сміється). Влас­не, тому я займаюся саме адміні­стра­тивною та мар­кетин­говою роботою, тим, що є ближчим для мене й у чому знаю толк. Загалом увесь перелік обов'язків у нас чітко розділений, кожен відпо­відає за свою сферу.

– Ваші роботи, ма­буть, користуються ве­ли­ким попитом. Серед замовників ваших ро­біт переважають люди якого віку?

– Одяг, який ми ство­рюємо, здебільшого орі­єн­то­ваний для жінок віком від 25 до 40 років. Чи користується він попитом, складно сказати, тут зале­жить із якими брендами порівнювати. Ми не мчи­мося за рейтингами про­дажів, просто зі щирістю та повною самовіддачею займаємось улюбленою працею. Якщо ти маєш підхід до власної справи, то вона завжди приноси­тиме хороші результати. А якщо ти працюєш із одно­думцями, які є вод­но­час і найкращими дру­зями та розділяють твої цінності, результат не змушує себе чекати.

Із вишивкою  по житті

– Якщо ми вже заго­ворили про моду, який стиль ваших вишива­нок? Що лягло в основу осучаснення ваших мо­делей? 

– У візерунках нашої вишивки ми поєднуємо не тільки українські ста­ро­винні мотиви, а й мо­тиви вишивок на­родів світу. Тобто робимо одяг цікавим не лише для ук­раїнського ринку. В нас є як і ук­раїнські сукні, так і в бохо-стилі. Щоб вишив­ка по­добалася лю­дям, вона повинна бути неор­ди­нар­ною та ціка­вою, адже ви­ши­тий одяг – це не лише сукні та сорочки. Взимку ми пра­цюємо над теплень­кими світшотами із ви­шив­кою, на яких моде­люємо різ­но­манітних зві­рят чи фу­туристичні мо­тиви.

– Чи є у Вас творчі задуми на майбутнє? Чого ще не зроблено й що ще хотілося б досяг­ти? Поділіться з нами.

– Плани – це як цілі чи стимули, про які не гово­рять (сміються). Вони мотивують і надихають, то­му це наші маленькі сек­рети. Незробленого ба­гато, адже ми ще ті мрій­ники та шалені пра­целюби.

–  У цей дещо праг­ма­тичний час чи вірите Ви в диво, і яке най­біль­­ше диво трапилося у вашому житті?

– Швидше не віримо. Чекаєш чи віриш у диво – створи його сам! Зроби надзусилля й отримаєш результат. Нічого просто так у житті не трапляється, все є наслідком твоїх дій, і жодні треті сили не мають впливу.

       – Ми вже знаємо, що Ви – талановиті ди­зайнери. А до чого, ок­рім створення брен­дового одягу, лежить ваша душа? Чи є якесь хобі?

– Талановитими ми не є, й дизайнерами теж. Талант не дається просто так, це навики, які пот­рібно розвивати роками, а хто його отримав від народження, той є, ма­буть, щасливчиком. Ми такими далеко не є. А щодо хобі, то, звичайно, вони є й стали за­галь­ноприйнятими для всього нашого колективу. Що­ранку ми приїжджаємо на роботу на велосипедах і полюбляємо всі разом кататись на них у вихідні, коли такі випадають. Узим­­ку наша пристрасть – лижі. Це захоплення вже довго з нами.

       – Куди збуваєте одяг? Ви обмежились Івано-Франківськом чи плануєте вийти на ве­ликий ринок?

– Щодо ринків збуту стараємося, щоб наш одяг був представлений поза межами країни, над цим ми активно працює­мо. А допоки наші вироби представлені в шоу-ру­мах Києва та Львова. Доволі часто надсилаємо сукні до Сполучених Шта­тів та Європи. Хочемо сказати, що відправляти наш товар у різні куточки України та світу завжди цікаво.

Юлія МИХАЙЛЮК.

 

 

 

 

 
Юлія Михайлюк}
Автор

Юлія Михайлюк