21 травня 2024
Ім’я Бачинського

Ім’я Бачинського 

Один із найславетніших покутян, віце-президент ЗУНР Лев Бачинський, житиме вічно в пам’яті своїх краян. Його непересічна біографія защораз спонукає до нових досліджень і творчості науковців та письменників. Днями презентація книги Ганни Паски "Лев Бачинський. Творець соборності України" об’єднала як наших краян із району, Івано-Франківська, Львова, так і представників діаспори. До Городенки прибули президент «Фундації Енциклопедії України» Олег Іванусів, президент «Суспільної Служби Українців Канади» Божена Іванусів із Торонто, а також  родичі Бачинського – внуки Таїса Ружицька та Левко Бачинський, правнучка Наталія з чоловіком, праправнуки.

Ім’я Бачинського

2 липня у світлиці Центральної районної бібліотеки інтелігенція району мала можливість познайомитись із монографією про видатного адвоката, блискучого оратора, уродженця Серафинців «Лев Бачин­ський. Творець соборності України», автором якої є науковець Ганна Паска (науковий керівник – доцент кафедри історії Прикарпатського університету Андрій Королько). Їхній тандем склався ще на першому курсі навчання – дівчина з Монастирка, пан Андрій роками досліджує історію Покуття, тож вибір теми був очевидний

Символічно, але пре­зен­тація відбулася майже рівно за рік після попередньої, а ще 14 липня – уродини Левка Бачинського. Як бачимо, все продумано до дрібниць. А що справ­ді вра­жає, це титанічна праця Ганни Паски. Бук­валь­но за рік маленька книжечка перетворилася на масштабне грунтовне дослідження такої знаної покутської постаті.

А почалося все з клу­боч­ка, який розплутався у таке цінне видання. Викладач Львівського університету Зенон Бо­ровець допоміг Ганні Пасці віднайти у Канаді та США близьких родичів Лева Бачинського, які з радою душею відгук­нулися і запропонували молодому науковцю свою допомогу. А також не пошкодували власних сил і прилетіли за тисячі кі­лометрів на Бать­ків­щину свого предка. Це внуки Таїса Ружицька і Левко Бачинський, пра­внуч­ка Наталія з чоловік­ом, пра­правнуки. Крім того, мо­нографія поба­чила світ завдяки пре­зиденту «Фун­дації Енци­кло­педії Украї­ни» Олегу Іванусіву та президенту «Суспільної Служби Ук­раїн­ців Ка­нади» Божені Іванусів із Торонто, а також ди­рек­тору львів­ського видав­ництва «МС» Зіновію Матчаку.

Ім’я Бачинського

На цікаву презентацію завітали влада, духо­вен­ство, краєзнавці, україн­ські родичі Лева Бачинсь­кого. Голова райдержад­міністрації Ярослав Лев­кун наголосив на необхід­ності створення родин­ного музею-садиби Ба­чин­ських. А директор бібліотеки Марія Під­лес­нюк спрезентувала за­океан­ським гостям па­м’ят­ні подарунки. При­кра­сив захід мелодійними піснями народний ама­торський ансамбль «Сера­финчанка».

Натхненно було послу­хати таких поважних лю­дей, а завершити хочеться промовистими й душев­ними словами Таїси Ру­жицької: «Саме почуття вільности, віра в себе самого є найважливіша. Кожен з нас мусить зро­бити якусь зміну, повинні працювати на благо на­шого майбутнього. Не варто очікувати, що дер­жава буде робити зміни за нас. Ні. Вона нічого не повинна нам робити, ми самі маємо робити щось для держави, для сус­пільства. Щоб ми, ук­раїнці, були горді за нашу славну, багату, культурну, європейську Україну».

Юлія МИХАЙЛЮК.

 
Юлія Михайлюк}
Автор

Юлія Михайлюк