20 травня 2024
Надія є?

Надія є? 

Створення ОТГ в Городенківському районі знову стало актуальним. Чи це вплинуло засідання дискусійного клубу в Медіацентрі «Край» на тему децентралізації, чи терміни підтискають, але села й місто заворушилися. Тож усе-таки є надія, що появі бодай однієї ОТГ – бути


Як уже було зазна­чено в минулому випуску, після дис­кусії в редакції на­шого часопису першим до створення власної об’єднаної громади при­сту­пив сільський голова Ясенева Пільного Іван Струтинський. Після ньо­го це питання почали обговорювати і в інших селах, зокрема у Тиш­ківцях, Винограді та Сло­бідці.

Виноград

Як повідомив очільник Винограда, Михайло Гоб­­лик, «9 червня від­булася сесія сільської ради про надання згоди на об’єд­нання територіальної гро­мади  Острівця, Рогині та Росохача з центром у Винограді. Далі у 30-денний термін села мають повідомити про свої рі­шення. Сільський голова Острівця Михайло Юр­чишин згоду вже надав. Справа за Росохачем». Причиною створення цієї ОТГ, за словами пана Михайла, стала від­да­леність указаних сіл, роз­та­шу­вання їх у так зва­ному «апендициті» Горо­ден­ківського району. Тож їх мешканці сподіваю­ться, що все ж будуть самі господарювати у власній ОТГ, і всі необхідні умови для цього є.

Слобідка

Схід села з питання входження до Гвіздецької ОТГ мав відбутися і тут, але за якихось невідомих причин цього не сталося. За словами сільського голови Василя Киси­лиці, вельми шкода, адже село вже чотири роки не має фінансової мож­ли­вості активно розви­ва­тися. Бюд­жет мізерний, тож велику надію покла­дають на ОТГ. За місцем роз­ташування Слобідці, зви­чайно, ближче було би приєднатися до Гвіздця, але сполучення зі села до Коломиї набагато гірше, ніж до Городенки. Тож Слобідка в очікуванні й готова до співпраці.

Тишківці

Готові до об’єднання і в цьому селі. Днями там відбулася нарада за участі більше десяти сільських голів (Вікно, Чортовець, Оліє­во-Королівка, Кор­нів, Вільхівці, Раковець, Се­менівка, Незвисько, Во­ронів, Лука, Уніж, Мо­нас­тирок) про створення ОТГ з центром у Тиш­ківцях. Передував цьому травневий схід села, де було розглянуто питання про створення окремої ОТГ чи приєднання до Городенківської об’єд­наної територіальної гро­мади. За словами сільсь­кого голови Тишківців Івана Пронича, «ос­кільки Городенка в цьому пи­танні поки активно не просувається, а можливо, й не бажає запрошувати Тишківці, вирішили по­чати процес створення окремої ОТГ. Чому це рішення обгрунтоване? Передусім, ми з іншими селами, з якими хочемо об’єднуватися, у рівних правах. У кожному селі майже однакова кількість населення, тож ніхто прав «качати» не буде. Разом будемо мати 10 тис. насе­лення і 10 тис. гектарів землі. Натомість Горо­денка у своїй ОТГ матиме більше прав, оскільки переважатиме в насе­ленні.

По-друге, у Тиш­ків­цях чимало зроблено. Неважливо, хто це лобію­вав, головне, що є резуль­тат. Тоді як у Городенці переважно кошти виді­ляти­муться для районного центру, адже проблем багато, включно з доро­гами. По-третє, ми у виг­раші, бо в нас є земля. 10 тис. гектарів землі – це багато, й це даватиме нам немалі прибутки. Підні­матимемо сільське гос­подарство, змушуючи всіх платити податки. Адже є чимало землі, від якої зовсім немає над­ходжень. Таким чином зможемо збільшити бюд­жет як мінімум удвічі.

Єдине, не даю гарантії, що такі села як Уніж, Лука, Монастирок дадуть згоду про спільне об’єд­нання. Але ми в очіку­ванні. В п’ятницю у Тиш­ківцях відбулася сесія сільської ради, щоб зіні­ціювати згоду від імені голови. Далі працюємо згідно термінів, перед­бачених в Законі України. Для нас головне, щоб нас включили до перспек­тив­ного плану створення ОТГ».

Записала Юлія МИХАЙЛЮК.

 
Юлія Михайлюк}
Автор

Юлія Михайлюк