20 травня 2024
Михайло ПАВЛЮК:  "Прислухайтеся до свого  тіла"

Михайло ПАВЛЮК: "Прислухайтеся до свого тіла" 

Нещодавно інтернет-мережу заполонила інформація про коломиянина Михайла Павлюка, який став чемпіоном Європи з бодібілдингу. Та мало хто знає, що родом «коломиянин» Михайло з Городенківщини. Ми розпитали нашого земляка про життя та здобутки у його улюбленому занятті. Тож якщо Вам цікаво – гайда з нами


– Михайле, розка­жіть про себе, звідки Ви родом?

– Народився я у Дуб­ках , де і навчався у школі. Після дев’ятого класу вступив до Коломийсь­кого медичного коледжу. Вже більше десяти років живу в Коломиї. Був час, коли  працював у аптеці, але потім знайшов себе саме у спорті. Можна сказати, вдало поєднав спорт і медицину.

– За яких обставин і коли почали займатися бодібілдингом?

– До нього я прийшов не відразу. Спочатку  зай­мався  пауерліфтингом, став кандидатом у майст­ри спорту. А після одру­ження почав активно зай­матися бодібілдингом.

– Розкажіть читачам про цей вид спорту. У чому полягає його суть?

– Бодібілдинг – це склад­на дисципліна, яка вимагає повної віддачі, неабиякої цілеспрямо­ва­ності,  підтримки, моти­вації та чималих фінансо­вих вкладень. Ледь не щодня потрібно трену­ватися, сте­жити за раціо­ном і тримати себе в гарній формі, щоб усі старання і результати не були мар­ними.

Михайло ПАВЛЮК:  Із найріднішими після перемоги.

– Чи багато зусиль і часу витратили, щоби прийти до такої форми і досягти високих ре­зуль­татів?

– Спочатку виграв усе, що можна було виг­рати в Україні, став май­ст­ром спорту. А вже цьо­го­річ вирішив іти далі.  І завдяки спільним зусил­лям та підтримці коханої дружини, близьких і дру­зів таки став переможцем  чемпіонату  Європи з бодібілдингу. Скажу біль­ше, в цьому виді спорту моя дружина є моїм таліс­маном,  вона завжди свято вірить у мою пере­могу. Розумію та знаю, що разом ми сила, саме наша любов і повага є  невичерпним ресурсом у здобутті нових висот і кращих результатів.

– Чи очікували  та­ко­го фіналу, прямуючи на ці змагання?

– Чи очікував я стати переможцем?Із  такою сильною вірою і під­трим­кою  просто не міг не стати чемпіоном. Для мене спорт – це дисципліна,  мотивація,  а ще здоров'я, спрямуваня на вдоско­налення людини шляхом покращення  її фізичних можливостей та інтелек­туальних здібностей, на особистісний розвиток за рахунок гарту психоемо­ційного стану.

– Звідки довідалися про ці змагання євро­пейського рівня? Чи жорсткі були вимоги до учасників?

– Про чемпіонат Євро­пи дізнався у федерації  бодібілдингу України.  Прой­шов спеціальний від­бір, який відбувався у Києві, та потрапив до збір­ної України. Щодо ви­мог – найголовніше було, мабуть, виграти. Для фе­дерації  важливо,  щоб фор­ма атлета була пропор­ційною, якісною та за стан­дар­тами IFBB (Між­народної феде­рації бодібілдингу ).

– Як поводили себе конкуренти?

–  На змаганнях такого рівня конкуренція завжди жорстка, подекуди нерви натягнуті, немов струни.  Кожен хоче перемогти, тому викладається на максимум.

– Який Ваш девіз?

– Я завжди йду по життю з гаслом: "Най­силь­ніший той, хто во­лодіє собою!" (Сенека) Найважливіше – пере­мог­ти себе, свої сумніви та страхи, а як трофей приходить бажана наго­рода.

– Чи потрібні якісь спеціальні дієти, щоб до­сягти таких форм і при­вести своє тіло до по­казників бодібіл­де­ра?

– Для більшості людей струнка  гарна фігура – це мрія.  Тому, щоб досяг­нути її, вони випробову­ють сумнівні дієти. Але щоб досягти потрібного результату, потрібно лише довіритися  професіоналу та вперто і наполегливо працювати над собою.

– Чим займаєтеся поза бодібілдингом? Які маєте хобі?

– Ніколи не зупиняюся на досягнутому, завжди навчаюся чомусь новому. Проходжу різні навчальні тренінги, особливо мене цікавить медицина. Щодня поєдную спорт і медицину в побуті.  Проводжу тре­ну­вання, допомагаю лю­дям досягнути ідеалу та привести своє тіло до ладу. Приємно спосте­рігати, коли твоя праця не є марною, і в твоїх підо­піч­них після тренувань є результати,  а ще приєм­ніше, коли відступають геть їхні захворювання. Люблю свою роботу.  На­ма­гаюся щодня попу­ляри­зувати спорт і здоро­вий спосіб життя.

– Що побажаєте чи­та­чам?

– Людям бажаю при­слу­хатися до свого тіла. Адже воно щоразу надси­лає нам сигнали, які не варто ігнорувати. Для мене здоровий спосіб життя – це розумне вико­рис­тання свого життєвого потенціалу.

А ще, до слова, хочу по­дякувати  своїм бать­кам, без них у мене б не вийш­ло нічого. Думаю, мій батько десь там на не­бесах пишається  мною, і тим, що я виправдав його сподівання .

Спілкувалася Любов ЛЕВІНСЬКА.

 
Любов Левінська}
Автор

Любов Левінська