20 травня 2024
Із малих років з гітарою в руках

Із малих років з гітарою в руках 

Талановитими людьми повниться наш край. На цей раз хочемо розповісти про співочого школяра Олександра Свіщовського, який, незважаючи на юний вік, своїм голосом вразив багатьох, навіть досвідчених слухачів

Нещодавно юнак узяв участь в об­ласному конкурсі патріо­тич­ної пісні, на якому виборов перше місце. Саш­ко охоче роз­по­вів на­шому часопису про своє життя і любов до музики.

– Сашко, чому саме музика?

– Люблю музику з ран­нього дитинства. Па­м’я­­таю, до нас у гості часто приходив городен­ківський співак Василь Михайлович. Дуже лю­бив, коли він співав, і сам підспівував йо­му в ка­раоке, тож саме він при­щепив мені любов до музики.

– Як давно зай­ма­єш­ся милою для душі спра­вою?

– У другому класі записався до музичної школи, правду кажучи, перші три роки були для мене наче «примусівка». Не раз думав закинути цю справу, але мій нас­тав­ник Володимир Грод­зінський відразу побачив у мені хист і талант до музики, про який не раз розповідав моїм батькам. Уже восьмий рік я зай­маюсь у музичній школі. Вміло співати й грати на бас-гітарі мене навчив Ігор Бабінець. Я висту­пав у ВІА ЦДЮТ. Саме зав­дя­ки Ігорю Ярос­лаво­­вичу брав участь у багатьох конкурсах, не­що­давно переміг у кон­курсі патріотичної пісні, який відбувся у Івано-Франківську. Ще я вис­тупаю у складі гурту «Передзвін», керівником якого є Роман Луцик.

Із малих років з гітарою в руках

– Розкажи більше про твою перемогу в конкурсі. Хто допома­гав із вибором пісні?

– Спочатку був від­бірковий конкурс у райо­нах, після яко­го один або двоє учасників із кожно­го потрапляли вже на обласний фес­ти­­валь. Цьогоріч із нашого ра­йону журі обрало мене. З ви­бором піс­ні та­кож до­поміг Ігор Ба­бінець, кілька ро­ків тому я вже співав її на звіті ЦДЮТ. Хоча пісня напи­сана дав­но, та в ній є сло­ва, які ак­туа­льні й нині. Вже на конкурсі ніяк не за­пус­калася моя мі­ну­сів­ка, то­му, довго не ду­маю­­чи, я ви­конав пісню без неї, аком­пануючи со­бі гіта­рою. За пере­могу в цьому конкурсі мені вру­чили вартісний мік­ро­фон.

– Чим займаєшся у вільний час?

– Наразі такого часу в мене немає, зараз я нав­чаюсь в 11 класі, крім шкільних уроків, від­відую багато додаткових занять. А ще двічі на тиждень – уроки в му­зичній школі, також за­няття з во­калу, ре­­петиції з гуртом. Удає­ться хіба що в п’ятницю чи суботу ввечері вийти до міста, погуляти з друзями.

Після патріотичного пісенного конкурсу в Олександра взяли ко­мен­тар журналісти теле­каналу «3-тя студія», у яко­му Сашко висловився так: «Патріо­тизм повинен бу­ти не ли­ше показовим, це не лише вишиванка й пра­пор у руці – патріо­тизм пов­и­нен бути в ду­ші». Тішить, що молоде по­­коління має такі дум­ки. Можли­во, не все так погано, і в нашій країні буде щас­ливе май­бут­нє, якщо в ній зро­стають такі свідомі гро­мадяни.

Спілкувалася Любов ЛЕВІНСЬКА.

 
Любов Левінська}
Автор

Любов Левінська