20 травня 2024
Депутат, який творить прекрасне

Депутат, який творить прекрасне 

Полум'я маленького тремтливого вогника так зачаровує, що довго не можеш відірвати погляд. Майстер виготовляє свічки за такою технологією, що запалені свічки, які майстер виготовляє, наче сяють із середини. Деякими особливостями мистецтва створення оригінальних свічок ділиться Богдан Дружкін, який вдало поєднує своє захоплення із обов’язками депутата районної ради та волонтерською діяльністю для допомоги нашим воїнам на Сході

– Що надихає вас на роботу?

– Вічно можна диви­тись на три речі: як тече вода, як горить вогонь і як зорі падають із неба... Свічка, як уособлення небесного вогню, супро­воджує наше життя й відіграє значну роль в особливих моментах лю­ди­ни: її народження, одру­ження та смерті. Цікава традиція – задувати свічки на іменному торті. Затиш­ку та загадковості дода­ють запалені свічі  під час романтичної вечері. Як уособлення підживлю­ючої сили вогню, малень­кої частинки сонця, запа­лена свічка зігріває душу й оселю, наповнюючи її ніжною музикою любові й добра. Хочеться дати можливість кожному от­ри­мати задоволення від використання ексклю­зивних свічок ручної роботи. Ні від кого не «списую» технологію, стараюсь, щоб кожен виріб був особливим.

– Як вам прийшла ідея зайнятись саме цим видом мистецтва?

– Уперше такі цікаві свічечки я побачив ще в 2001 році в Іспанії. Їх виготовляли у крамничці на замовлення. Мене зди­вував цей процес. Із того часу планував, що коли повернуся в Україну, то обов’язково спробую сам. Минуло більше де­сят­ка років, і лише торік, у листопаді, я зайнявся омріяною справою. Спіл­кувався з багатьма різь­бярами, вивчав і перей­мав технології. Свічки сьогодні роблять із пара­фіну, бджолиного воску або твердого соєвого масла. Я беру для роботи харчовий парафін П2, який широко використо­вується для парафіну­вання твердих сирів.

– У кількох словах опишіть, будь ласка, технологію створення такої краси.

– Основа йде безбарв­на або білого кольору, потім наносяться кольо­рові шари парафіну. До 25 шарів... 15 хвилин – це час, упродовж якого па­ра­фін ще еластичний та піддається різьбленню, тож треба встигнути зро­бити від 30 до 100 надрізів із подальшим завиван­ням. Рухи мають бути швидкими й точними, бо після застигання попра­вити чи переробити не можливо. Після того, як свічка вистигне, вона повністю покривається свічковим лаком на во­дяній основі, який не є ток­сичним. Із часу зали­вання основи до отри­мання полакованої го­тової свічки потрібно від 8 до 12 годин. Вага сві­чок, відповідно до  форми та розмірів, коливається від 170 грамів до одного кілограма. Барвники за­куповую з Італії, стійкі до вигорання. Основний при­н­­цип моєї роботи – якість, щоб  виправдати довіру тих людей, які будуть їх викорис­то­ву­вати. Свічки мого вироб­ництва не ка­дять, горять від два­над­цяти годин і довше, залежно від розміру.

Депутат, який творить прекрасне

– Чи є якісь особли­вості при підборі ко­льорів?

– Я виготовляю свічки на свій смак або на по­бажання замовника. Зви­чайно, важливу роль віді­грає колір свічки. Рожеві свічки пробуджують лю­бов, ніж­ність, сприятливо впли­вають на нервову систему дітей. Якщо ви втомилися від суєти й шукаєте уми­ро­творення та заспо­ко­єння, викорис­товуйте свічки синього кольору. Червоні свічки приваб­люють успіх, гро­ші й підвищують енер­гетику, підсилюють чут­тєвість, пристрасть, сти­му­люють фізичну актив­ність. Жовті свічки на­пов­нюють енер­гією опти­мізму й твор­чості. Зелені додають в оселі гармонії і сили для зцілення від хвороб. Для прийому гостей, ве­чір­ки з дру­зями приго­туйте пома­ранчеві свічки. Вони – носії енергії ра­дості, при­яз­ні та ентузіазму. Фіоле­товий колір – колір таєм­ниці, інтуїції і тонких ма­терій. Чорні можуть стати чу­довою при­красою ін­те­р’єру спальні чи іншої кімнати. Білі свічки вклю­чають у себе всі кольори. Їх можна використо­ву­вати в будь-який час і в будь-якому місці. Саме вони дають найсильніше від­чуття чистоти і свіжості.

– Які поради ви мо­жете дати для опти­маль­ного викорис­тан­ня таких витворів мис­тецтва?

– Свічка має необме­жений термін зберігання в сухому, прохолодному (не вище 26 – 27 гра­дусів) і темному місці. Для забез­печення техніки без­пе­ки можу сказати: не запа­люйте свічку біля легко­зай­мистих пред­метів, не залишайте її без нагляду, використовуйте підставку. Слідкуйте за довжиною гноту, вона має становити 6 – 8 мі­ліметрів, не більше! Чим довший гніт, тим більше полум’я та темпе­ратура навколо нього, що приз­водить до приско­реного вигорання пара­фіну та руйнування свічки. Пе­ре­ко­найтесь, що свічка стоїть на рівній і стійкій поверхні та не підпадає під дію прямого соняч­ного світла або про­тягу, в ін­шому випадку вона може деформу­ва­тись. Не доз­воляйте кон­такт запа­леної свічки з домашніми тва­ринами.

Оля КОВАЛІВ.

 
Оля Ковалів}
Автор

Оля Ковалів